Informacje dotyczące odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

Za Konsumenta/Kupującego uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru.

Natural Mojo GmbH
Friedrichstraße 79
10117 Berlin
Deutschland

Tel.: 0049 (0) 30 346495 – 39
E-Mail: info@naturalmojo.pl

W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego lub drogą listowną lub wraz z towarem oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny poniżej.

UWAGA:
Prosimy zwrócić uwagę na zmieniony adres do zwrotów.

Ingram Micro
c/o Natural Mojo GmbH
Kölner Str. 10
48163 Münster
Germany

Następstwa odstąpienia od umowy
W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupjącemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej. Kupujący zobowiązany jest ponieść koszty wysyłki zwrotnej.

Koszt wysyłki zwrotnej leży po stronie Kupującego.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłania go na nasz adres.)
– Do
Natural Mojo GmbH
Friedrichstraße 79
10117 Berlin
Deutschland

Tel.: 030 346495 – 39
E-Mail: info@naturalmojo.pl

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od zawartej na odległość umowy kupna-sprzedaży.
– “Zamówione dnia:
– Otrzymanie dnia:”
– Dane osobowe Kupującego:
– Adres korespondencyjny Kupującego:
– Czytelny podpis Kupującego:
– Data
—————————————
(*) Pola wymagane.

Wygaśnięcie prawa do zwrotu:

Prawo do zwrotu nie ma zastosowania w przypadku umów kupna-sprzedaży, gdy
– zamówione towary stworzone są jednoznacznie pod osobiste potrzeby konsumenta.
– zamówione towary mają krótki termin przydatności do użycia.
– przedmiotem zamówienia są towary, których cena podlega wahaniom na rynkach finansowych.
– przedmiotem umowy są gazety i czasopisma (z wyjątkiem prenumerat).

Odstąpienie od umowy wygasa przedwcześnie, gdy:
– produkty, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, nie nadają się do zwrotu;
– produkty, ze względu na swój kształt i formę, uległy zmieszaniu podczas transportu.
– produkty stanowią oprogramowanie komputerowe, w momencie otwarcia opakowania produktu.

Przesyłki zwrotne

Informacje zawarte w tym akapicie są niezbędne do sprawnej realizacji zwrotu zakupionych produktów. Prosimy o dokładne zaznajomienie się z nimi.
Przed wysłaniem przesyłki zwrotnej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, co ułatwi nam jak najszybszą realizację zwrotu.

Przesyłki zwrotne prosimy wysyłać jako przesyłki rejestrowane. Należy zachować potwierdzenie nadania paczki na wypadek kradzieży lub zgubienia paczki. Koszta za wysyłkę zwrotną, o ile nie podano inaczej, mogą zostać zwrócone Kupującemu.

Adres do zwrotów:
Ingram Micro
c/o Natural Mojo GmbH
Kölner Str. 10
48163 Münster
Germany

Przedmioty nieposiadające znamiom użytkowania należy niezwłocznie odesłać na wyżej podany adres. Jeśli Kupujący nie posiada oryginalnego opakowania produktu, prosimy o zapakowanie produktu w taki sposób, aby podczas transportu przesyłka nie była narażona na stłuczenie lub odkształcenia.