Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

Za Konsumenta/Kupującego uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru nabycia towaru.

W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny poniżej.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij poniższy wzór i odeślij go za pomocą formularza kontaktowego, wybierając “zwrot produktu” jako temat wiadomości. Podaj nam także numer zamówienia oraz przesyłki zwrotnej, abyśmy mogli śledzić Twoją paczkę.

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od zawartej na odległość umowy kupna-sprzedaży.

  • Data złożenia zamówienia:
  • Data otrzymania produktów:
  • Dane osobowe Kupującego:
  • Adres korespondencyjny Kupującego:
  • Czytelny podpis Kupującego:
  • Data:

Następstwa odstąpienia od umowy


W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu dokonanej przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wygaśnięcie prawa do zwrotu:

Odstąpienie od umowy wygasa przedwcześnie, gdy:
- produkty, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, nie nadają się do zwrotu;
- produkty, ze względu na swój kształt i formę, uległy zmieszaniu podczas transportu.

W jaki sposób zwrócić paczkę?

Wybierz swój kraj z listy poniżej, aby utworzyć opłaconą etykietę zwrotną wraz z numerem zamówienia i adresem. Wydrukuj ją poprzez portal DHL i udaj się do najbliższego punktu przewoźnika, który dostarczył zamówienie, aby wysłać paczkę. Nazwa przewoźnika pojawi się na wydrukowanej etykiecie. Twój zwrot zostanie przetworzony w ciągu około 14 dni roboczych.

Jeżeli Twój kraj dostawy nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta aby zaaranżować zwrot.